Privacy Statement | GEWOON ZWAAN

 

Wij vinden het heel gewoon dat we de privacy accepteren.

Wat willen wij niet: 

 • Veel mails ontvangen
 • Iets ontvangen waar we niet om gevraagd hebben
 • Dat de gegevens die je ons stuur ook gestuurd worden naar derden
 • Dat gegevens die nodig zijn zoals naw, telefoon niet naar derden gaan
 • Dat er over anderen in negatieve zin gepraat wordt
 • Dat vertrouwelijke zaken gedeeld wordt aan
 • Dat aantekeningen gedeeld worden 

 

Gewoon Zwaan respecteert je privacy en behandelt de persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

 

Vastleggen van je gegevens 

Wij gebruiken alleen gegevens die je uitdrukkelijk en vrijwillig verstrekt wanneer je de website bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij om je zo goed mogelijk verder te helpen. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je:

 • een dienst of product aanschaft
 • je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • een e-book downloadt of je inschrijft voor een online training
 • informatie aanvraagt

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer als je klant wordt bij ons
 • Geboortedatum

 

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen door ons worden gebruikt om je te informeren over relevante producten en diensten van Gewoon Zwaan, zolang je daar prijs op stelt. Indien je hier bezwaar tegen hebt of wanneer je gegevens wilt corrigeren of opvragen, kun je contact met ons opnemen. Afmelden voor nieuwsbrieven kan eenvoudig door het klikken op de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat. Wij zullen je gegevens nooit zonder je uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden. De enige uitzondering daarop is wanneer wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Bewaartermijn van je gegevens

Gewoon Zwaan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Zwaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mochten we op enig moment een datalek hebben dan zullen we jou en benodigde instanties er direct van op de hoogste stellen. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op zwaan@gewoonzwaan.nl

 

Vragen? Neem contact met ons op! 

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy statement, neem dan contact op zwaan@gewoonzwaan.nl