mijn droom

Leven in vrijheid door van jezelf te houden

 

Niet de vrijheid, die we gelukkig in Nederland mogen ervaren, vrij van oorlog en geweld. Maar leven in vrijheid van jezelf. Je innerlijke vrijheid. Mijn droom is dat een ieder zijn eigen innerlijke vrijheid ontdekt. 

We zijn in deze maatschappij zo druk bezig om iets neer te zetten en om indruk op een ander te maken.
We groeien op en er zijn normen en waarden waar we ons aan moet houden. Eerst die van het gezin waarin we opgroeien. Vervolgens de normen op school en nog later op ons werk en de sociale omgeving. In een omgeving met meer mensen is het noodzakelijk dat er bepaalde normen en waarden zijn, zolang deze ons maar niet afwijzen als mens.   

Het schoolsysteem en het daarbij behorende beloningssysteem kan flink afbreuk doen aan onze persoonlijkheid. Ik zal nooit het moment vergeten waarop de leerkracht natuurkunde door de klas bulderde; Jij moet helemaal je mond houden, jij hebt een 3,2 voor de toets. Dit was voor mij een bevestiging die liet zien dat ik niks waard was.
Onze manier van toetsen laat vooral zien wat je niet kan en bied geen voedingsbodem voor nieuwsgierigheid naar de stof. Van nature is de mens nieuwsgierig en gretig om te leren.
  

Om te voldoen aan de normen en waarden die gelden hebben we van jongs af aan al een mechanisme ontwikkeld dat ons beschermt tegen afwijzing door de omgeving. Alles om aardig gevonden te worden. Deze mechanismen zorgen ervoor dat we een pantser om ons heen bouwen en onze echte zelf onderweg kwijt raken. Het ‘echte zelf’ – dat stemmetje van binnen, niet in je hoofd, maar in je hart – als we daar naar luisteren vinden we onszelf.    

We maken onszelf afhankelijk van de ander voor liefde. Als we maar genoeg ons best doen dan …

of als we maar hard werken, altijd blij zijn, succes hebben, alle kennis in huis hebben, loyaal naar de ander zijn, krachtig en uniek zijn, in harmonie met de omgeving en behulpzaam zijn … ja, dan verdienen we de liefde de we willen, dan mogen we er zijn. Dit is een onmogelijke opgave. 

We mogen fouten maken zodat we ervan kunnen leren en tegelijkertijd onszelf vergeven voor het maken van die fouten. Als je een fout maakt, ben je nog niet fout. Dat neemt niet weg dat we wel verantwoordelijkheid voor de gebeurtenis moet nemen.

We mogen onszelf omarmen met al onze eigenschappen, mooie en minder mooie. We ‘moeten’ van onszelf houden en ons vrij voelen om te zijn wie we zijn. Laten we onze eigen waarde ontdekken en zo onze talenten inzetten om de wereld een beetje mooier en liefdevoller  te maken.

Mijn droom is dat we allemaal leven in die vrijheid!