Kind en Enneagram

Kijken naar je kind door de ogen van het Enneagram

Ik ben zelf moeder van twee kinderen en heb mede door het Enneagram          
anders naar mijn kinderen kunnen en durfen kijken.

Wat hebben we allemaal nodig, maar kinderen helemaal? De basisbehoeften voor elk mens.

Gekoesterd worden

Gezien worden

Gehoord worden

Om je kind te kunnen zien is het een voorwaarde om te weten wat jouw visie op de wereld is. Vaak brengen we onbewust onze eigen angsten over op onze kinderen. De manier waarop de wereld wordt ervaren geeft men door aan de kinderen. Of pijn die we zelf als kind  hebben ervaren  proberen we uit alle macht te voorkomen. Net zo vaak geven we juist door wat we kennen vanuit huis.

We hebben allemaal, geen uitzondering daar, een gevoel van leegte overgehouden direct na de geboorte. De veilige omgeving in de baarmoeder komt nooit meer terug en dat geeft een leegtegevoel dat opgevuld wil worden. Hoe we die op vullen wordt duidelijk in het Enneagram. Het is terug te brengen naar negen manieren die we allemaal op onze eigen unieke manier uitdragen. Dit is een verankerd mechanisme in ons systeem dat moeilijk te herkennen is en nooit helemaal zal verdwijnen. Door dit inzichtelijk te maken kunnen we deze bij onszelf ontdekken en opmerken wanneer  het in werking treed.
De uitspraak “zo ben ik nou eenmaal”, wordt op deze manier ontkracht want er is nu een keuze om het anders te doen.