type 8 De Baas, De Leider

“Ik ben sterk”

Ik benader dingen op een ‘alles-of-niets’ manier, vooral als het om onderwerpen gaat, die voor mij belangrijk zijn. Ik hecht er veel waarde aan om sterk, eerlijk en betrouwbaar te zijn; ‘ik laat me zien, zoals ik ben’. Ik vertrouw anderen pas wanneer ze bewezen hebben betrouwbaar te zijn. Ik wil graag dat mensen eerlijk tegen me zijn en ik weet wanneer iemand oneerlijk is, liegt of tracht me te manipuleren. Ik vind het moeilijk om zwakheden in mensen te tolereren, tenzij ik de reden van hun zwakheid begrijp of zie dat ze er iets aan proberen te doen. Ik kan moeilijk opdrachten of leiding accepteren van een autoriteit waar ik geen respect voor heb of waar ik het niet mee eens ben. Ik kan veel beter zelf de leiding nemen. Ik vind het moeilijk om mijn gevoelens te onderdrukken als ik kwaad ben. Ik ben altijd bereid om op te komen voor familie en vrienden, vooral wanneer ik denk dat ze onrechtvaardig worden behandeld. Ik mag dan niet ieder gevecht met anderen winnen, maar ze zullen het gevecht met mij zeker niet snel vergeten.

De wereld is onrechtvaardig, Ik verdedig de onschuldigen
De levensvisie van een acht volgens Helen Palmer; (auteur van diverse Enneagram boeken)

 

Wat zijn de talenten van een Baas

Leiders zijn meestal heel actief en doelbewust handelend. Ze hebben veel doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen. Ze vinden het heel belangrijk om sterk te zijn en te blijven en zien ook snel wat er bij anderen nodig is om sterker te worden; ze hebben dus oog voor potentieel. Het is ‘een man een man, een woord een woord’. Ze nemen geen blad voor de mond en spelen daardoor vaak een verfrissende, patroon doorbrekende rol in gezelschappen. Ze hebben overzicht en denken groot, in mogelijkheden en veel minder in beperkingen.

Wat de Leider/Bazen proberen te vermijden

Leiders worden gedreven door woede die ze heel impulsief kunnen uiten. Dat is voor hen een manier om in controle te blijven. Om die woede niet te voelen, gebruiken ze als verdedigingsmechanisme ‘ontkenning’. Leiders verloochenen of ontkennen vrijwel alles wat niet in het concept van rechtvaardigheid en zwakte past. Zo ontkennen ze ook hun eigen kwetsbaarheid en gevoel. Door hun eigen zwakte te ontkennen kunnen ze zich richten op (zwakke) punten van anderen. Sterk en krachtig blijven is belangrijk. Om geen zwakke indruk achter te laten kunnen leiders hun mening heel zwart/wit en onverbloemd geven. Voortdurend ontkenning kan echter leiden tot afstomping, tot onverschilligheid. De uitdrukking ‘grote mond, klein hartje’ is hier erg op zijn plek. Het verdedigingsmechanisme van leiders is heel energiek, krachtig en dominant aanwezig. Het besef dat achter dit masker, eigenlijk een heel teer en eerlijk mens zit verscholen, kan helpen om anders te kijken naar de leider en er misschien anders mee om te gaan.

Hoe om te gaan met een Leider/ Baas

  • Een leider vindt het prettig om rechtstreeks, direct en eerlijk benadert te worden. Schuw het conflict en het uitspreken van een meningsverschil niet. Een Leider zal je er alleen maar om waarderen.
  • Wees heel duidelijk over je grenzen. Een Leider kan nog weleens als een olifant in een porseleinen kast handelen en weinig gevoel hebben voor andermans grenzen. Het is dus belangrijk dat je die zelf heel helder aangeeft.
  • Schrik niet teveel van de boosheid van de Leider. Meestal is die ook snel weer over. Bedenk dat wat voor jou een ruzie of conflict is, voor een Leider een heel normale manier van contact maken is. Als het je te heftig is, geef dit dan direct aan.
  • Als je zegt dat je iets doet, doe het dan ook. Een Leider waardeert oprechtheid en betrouwbaarheid enorm.

Wat helpt voor ontwikkeling

Veel ligt in de sfeer van leren herkennen en erkennen. Bijvoorbeeld van de eigen kwetsbaarheid. Bewust worden van de eigen kracht, heftigheid en impact daarvan op anderen. Leren te wachten en te luisteren voordat je actie onderneemt, eerst denken, dan doen in plaats van andersom. De gewoonte van ontkennen in al zijn subtiele verschijningsvormen te leren (h)erkennen en ontspannen. Daarmee ruimte krijgen om de belangen, ideeën, krachten, posities, ect. van anderen te leren (h)erkennen.