type 6 De Loyalist

“Ik doe mijn plicht”

Ik heb een levendige fantasie, vooral wanneer mijn veiligheid en zekerheid mogelijk worden bedreigd. Ik heb een extra zintuig voor gevaarlijke situaties en kan aan de gedachte van zo’n situatie net zoveel angst beleven als wanneer het werkelijk zou gebeuren. Ik heb de neiging om òf gevaar te mijden òf om het juist op te zoeken en uit te dagen. Mijn fantasie leidt ook vaak tot het bedenken van slimmigheidjes en tot een goed, zij het soms ongebruikelijke, gevoel voor humor. Ik zou graag meer zekerheid willen in het leven, maar ik ben over het algemeen geneigd de mensen en de dingen om mij heen te wantrouwen. In andermans zienswijze zie ik meestal tekortkomingen. Ik vermoed dat, als gevolg daarvan, sommige mensen mij heel scherpzinnig vinden. Ik heb de neiging om autoriteit te wantrouwen en ik voel me niet bijzonder comfortabel wanneer ik als autoriteit beschouwd word. Ik ben geneigd me te identificeren met de ‘underdog’. Als ik me eenmaal inzet voor iets of iemand, ben ik uitermate loyaal.

De wereld is bedreigend. Ik wantrouw autoriteiten 

De levensvisie volgens Helen Palmer;( auteur van diverse Enneagram boeken)

De talenten van een Loyalist

Ze zij loyaal aan hun overtuigingen, familie en vrienden. Ze zijn volhardend en vasthoudend. Hard werkend, betrouwbaar en hebben een verbeeldingsrijke manier van denken. Het zijn goede troubleshooters omdat ze automatisch vooruit denken en allerlei mogelijke scenario’s al kunnen voorspellen. Bij daadwerkelijk gevaar treden ze kalm en kordaat op. Loyalisten zijn goede ondersteuners en hulpverleners omdat ze de onontwikkelde mogelijkheden in andere mensen snel zien en het fijn vinden om een bijdrage te leveren aan de ontplooiing van anderen. Ze houden van werken in groepen, vinden het prettig om te verbinden en mensen bij elkaar te brengen en te houden. 

Wat Loyalisten proberen te vermijden

Ze vermijden graag risico’s. Hun verdedigingsmechanisme is projectie; emoties van jezelf verbergen en verdringen door ze toe te schrijven aan iemand anders. Je legt het probleem gewoon even op iemand anders bordje, zodat je er zelf eventjes van af bent. Een onbewuste manier van je eigen innerlijke angsten te ontkennen. Meestal een moeilijk mechanisme om te herkennen of te aanvaarden.

Hoe om te gaan met een Loyalist

  • Hij vind het fijn om goed op de hoogte te zijn. Geef dus veel informatie
  • Hij vind het belangrijk mensen te kunnen vertrouwen. Wees betrouwbaar en kom afspraken na.
  • Laat een Loyalist even de kat uit de boom kijken. Hij heeft tijd nodig om tot toenadering te komen en zal in eerste instantie wat afstandelijk overkomen.
  • Een Loyalist heeft een hekel aan een dubbele agenda. Wees dus altijd zoveel mogelijk open en eerlijk.

Wat helpt voor ontwikkeling

De eigen autoriteit leren zijn en daar naar handelen. Leren vertrouwen in jezelf en anderen. Leren accepteren dat een zekere mate van onzekerheid en onveiligheid deel van het leven is. De angsten en twijfels die je ervaart bij anderen checken; dus leren realiteitschecks in te bouwen. Onderkennen dat druk zijn een manier is om het zich bewustzijn van angsten te reduceren en dat zowel vechten als vluchten reacties op angst zijn. Doorgaan met positieve acties ondanks het gevoel van gevaar.