type 1 De Perfectionist

“Ik heb gelijk”

Ik heb sterke innerlijke normen over wat juist is en ik vind van mezelf dat ik deze normen moet naleven. Ik zie snel wat er fout is aan dingen en hoe ze verbeterd zouden kunnen worden. Op sommige mensen kom ik wellicht over als overdreven kritisch of te pérfectionistisch, maar ik vind het moeilijk om de dingen die niet op de juist manier worden gedaan te negeren of te accepteren. Ik ben er trots op dat wanneer ik ergens verantwoordelijk voor ben, men ervan op aan kan, dat het prima voor elkaar komt. Hoewel ik meestal probeer dit voor me te houden, voel ik me soms verontwaardigd, geïrriteerd of gespannen tegenover mensen die niet hun uiterste best doen, of onverantwoordelijk of onrechtvaardig handelen. Voor mij geldt dat werken voor plezier gaat en ik onderdruk, indien nodig, mijn behoeften aan plezier en ontspanning tot mijn werk klaar is.

De wereld is niet perfect. Ik zet mij in voor verbetering

(De levens visie van een één volgens Helen Palmer;( auteur van diverse Enneagram boeken)

De talenten van een Perfectionist

Perfectionisten zijn als type in het bijzonder heel sterk gedreven om in al hun daden eerlijk te zijn. Ze zeggen wat ze bedoelen en ze doen wat ze zeggen. Perfectionisten leven hun leven meestal volgens een aantal heel duidelijke principes die ze graag vooral als richtsnoer voor zichzelf laten dienen. Zolang ze deze niet aan anderen opdringen kan dit heel inspirerend werken. Perfectionisten hebben veel zelfdiscipline, waardoor ze hun doelen meestal bereiken. Ze zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak. Ze zijn gedreven om uitdagingen aan te gaan en ervan overtuigd dat ze verschil kunnen maken. Ze zijn oplossingsgericht en zullen niet snel opgeven.

Wat Perfectionisten graag vermijden

De basisangst van een perfectionist is “ik ben niet goed genoeg “. Hij is ervan overtuigd geraakt dat hij alleen een goed mens is al hij nooit fouten maakt. Om deze basisangst niet te voelen dwingen ze af dat de wereld perfect is. Maar de wereld is net als zijzelf niet perfect en dat maakt ze woedend. Maar woede is in hun ogen een vorm van imperfectie, dus deze onderdrukken ze. Ze vermijden de emotie. Om de woede goed onderdrukt te houden gebruiken ze een verdedigingsmechanisme. Voor perfectionisten is dat reactieformatie, met andere woorden ze zeggen het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk bedoelen. Dus bij irritatie een aardige opmerking maken of lief lachen. Dit gebeurt in een fractie van een seconde, waardoor de perfectionist het niet eens meer herkent. Er is bij de perfectionist geen bewustzijn van deze onvolkomenheid en beperktheid en dat was nou net de bedoeling.

Hoe om te gaan met een Perfectionist

  • Het is belangrijk om regelmatig te checken of hij niet teveel hooi op zijn vork neemt. Zorg ervoor dat hij ook regelmatig ontspant.
  • Een perfectionist is al heel kritisch op zichzelf, dus wees een beetje lief met kritiek. Breng het met humor , dat zal hij waarderen. Het maakt het voor hem makkelijker te relativeren.
  • Leer zijn normen en waarden kennen, dan kun je daar wat meer begrip voor opbrengen.
  • Perfectionisten houden van realistische opvattingen en staan meer open voor nieuwe dingen als die logisch beredeneerd zijn.

Wat helpt voor ontwikkeling

Acceptatie dat de wereld niet volmaakt is. Waarderen dat meer wegen naar Rome leiden en dat ‘anders’ of ‘niet-perfect ‘ niet altijd wil zeggen slechter of slecht. Imperfectie in jezelf en anderen leren accepteren. Oefenen in vergevingsgezindheid. Jezelf vrije tijd voor ontspanning en plezier toestaan. Leren vraagtekens te zetten bij eigen rigide regels, normen en hoge eisen. Gevoelens van weerstand herkennen als signalen van onderdrukte wensen en behoeften. Herinneren dat het doel in het leven is om mens te zijn en niet om perfect te zijn.