Het Enneagram

Het Enneagram

 

Een gebruiksaanwijzing voor ons mensen. Waarom doen we zoals we doen.

Het Enneagram is een eeuwenoud model waarvan de herkomst niet helemaal duidelijk is. Het zou zijn wortels hebben in Babylon of het Midden Oosten ongeveer 4500 jaar geleden en overgebracht zijn naar het Westen tijdens de Moorse overheersing van Zuid Spanje. Na de val van de Arabieren en de verbanning van de Joden uit Spanje in 1492 is het Enneagram uit het oog verloren. Door G.I.Gurdjief (1877-1949), een Armeense mysticus en spirituele leraar, is het Enneagram herontdekt en terug gebracht naar het Westen.

Het laat prachtig zien met welke rolspelen we bezig zijn. Je zou het ook maskers kunnen noemen. We hebben vanaf heel jong een verdedigingsmechanisme opgebouwd waarmee we ons in dit leven trachten staande te houden. We doen alles om het verloren contact met onszelf terug te vinden. We nemen van allerlei imago’s aan om in de smaak te vallen bij anderen zodat we ons geliefd voelen.

We zijn maskers gaan dragen omdat we ons anders zo bloot voelen. Zonder masker zijn we transparant, anderen zouden kunnen zien wie we werkelijk zijn, we zouden zomaar door de mand vallen. Blijken we toch niet die unieke, krachtige, harmonieuze, liefdevolle, helpende, perfectionistische, altijd blije, alles wetende en succesvolle persoon te zijn. Onder een masker kunnen we verbergen dat we ons soms vreselijk kwetsbaar voelen. Kwetsbaarheid laten we niet graag zien, het maakt dat we onszelf afkeuren en minderwaardig voelen. Daarvoor denken we niet de liefde, erkenning en waardering te krijgen die we zo hard nodig zijn.

De kern van ons wezen is goed. Een ieder heeft daarin zijn eigen kracht en die hoeft niet gecamoufleerd te worden. Echter tijdens het opgroeien zijn we vergeten wie we zijn. We zijn druk bezig met ons te gedragen zoals we denken dat we ons moeten gedragen om liefde en erkenning te krijgen. De pure kern raakt op de achtergrond. Immers hoe zou men van iemand kunnen houden die niet perfect, helpend, succesvol, uniek, in bezit van alle kennis, loyaal, vrolijk, krachtig en harmonieus is. Deze schaduwkant, de andere kant van de medaille, maskeren we. We vermijden imperfectie, hulpeloosheid, falen, alledaagsheid, onwetendheid, verkeerd gedrag, pijn, zwakte en conflicten.

Om weer terug bij de kern te komen, zijn we beide kanten van de medaille nodig. Simpelweg aanvaarden van hetgeen we proberen te vermijden geeft ons de kans om de maskers te laten vallen. Om in vrede met onszelf te komen en zo van onszelf gaan houden. In harmonie met jezelf kun je je eigen kracht ontwikkelen. Er is tenslotte niks mis met perfect, helpend, succesvol, uniek, in bezit van alle kennis, loyaal, vrolijk, krachtig en harmonieus willen zijn. De intentie waarom maakt verschil. Het gaat fout als we denken dat we alleen op die manier liefde en erkenning krijgen.

Het Enneagram bestaat uit negen typen met ieder een eigen wereldbeeld. Negen manieren van waarnemen, ervaren en reageren. We hebben allen negen wereldbeelden in ons, echter elk type heeft 1 kenmerk hieruit over-ontwikkelt.